Хімія

Хімія для медичних працівників


Хімічний зв'язок: резюме

У таблиці наведено огляд окремих типів облігацій. На анімації під таблицею ви можете ще раз уточнити принцип гібридизації.

Табл. 1
Тип зв'язкуПояснення
Металевий зв'язокперіодичне розташування атомних ядер, навколо яких вільно рухаються електрони
Іонний зв'язокЗв'язок між катіонами та аніонами, які в твердому стані розташовані в іонній ґратці (сіль)
Атомний зв'язокЗ'єднання між неметалами принаймні однією спільною парою електронів через одинарні, подвійні та потрійні зв'язки атома вуглецю sp3/sp2/spГібридизація
Водневий зв'язокВзаємодія між дуже сильно позитивним атомом водню в молекулі диполя і неподіленою парою електронів сильно електронегативного атома (O, N, F) в іншій молекулі
Сили Ван-дер-Ваальсавторинні сили зв'язку між неполярними частинками, викликані випадковим асиметричним розподілом заряду


Відео: ПМК з МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ. модуль по МЕД. ХИМИИ - новый тест часть13 (Січень 2022).