Хімія

Молекулярна механіка – Вступ


Молекулярна механіка: крива потенціалу для довжини зв'язку

Якщо віднести потенціальну енергію двоатомної молекули від довжини зв’язку, то виходить типова крива Морзе (рис. 1 синя крива). Енергія збільшується, коли зв’язок розтягується за межі рівноважної відстані р0 на і наближається на волі р асимптотика енергії дисоціації. Коли зв’язок стискається, енергія дуже стрімко зростає.

Встановлюючи потенціал для силових полів, виходять із спрощуючого припущення, що потенціал Морзе знаходиться в області рівноважної відстані р0можна добре апроксимувати параболою (гармонічне наближення).


Відео: Урок 139. Основные положения МКТ. (Січень 2022).